Canaan giới thiệu Công cụ khai thác ASIC 5nm vào quý 1 năm 2020

0 Comments

Canaan giới thiệu Công cụ khai thác ASIC 5nm vào quý 1 năm 2020, lần đầu tiên của loại hình này trên thị trường hiện nay. Như tên cho thấy nó là một ASIC mới kết hợp công nghệ 5nm. Tên đầy đủ là 5nm QorIQ.

Khi Canaan ra mắt với ASIC 5nm đầu tiên, sẽ có nhiều tiếng ồn từ các đối thủ trong hai quý tới. Cạnh tranh trong một thị trường cao cấp như vậy không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Cuộc cạnh tranh sẽ rất khó khăn và họ sẽ cố gắng giành lấy vòng nguyệt quế của mình và thống trị thị trường đó trong cả hai quý. Hy vọng sẽ có nhiều copycats xuất hiện từ các đối thủ của họ trong hai quý tới.

Canaan sẽ không phải là công ty duy nhất trong trò chơi có ASIC độc đáo này. Các công ty khác đang phát triển với những đổi mới của riêng họ trong ngành ASIC và với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn mỗi quý, sẽ rất khó để bất cứ ai có thể bắt kịp và vượt qua sự cạnh tranh trong lĩnh vực ASIC.

Để cạnh tranh với Canaan, các công ty khác sẽ cần xem xét các kế hoạch tương lai của họ và bắt đầu suy nghĩ về các chiến lược đó ngay bây giờ. Họ sẽ cần xem xét thị trường và làm thế nào họ có thể đưa ra một số kế hoạch sáng tạo thực sự sẽ khiến họ cạnh tranh hơn với Canaan. Các công ty này phải ngừng bị bỏ lại phía sau và bắt đầu cạnh tranh với những đổi mới này bởi vì họ chắc chắn có một số hình thức đổi mới của riêng họ.

Ngay cả với áp lực cạnh tranh trên thị trường, các công ty này vẫn sẽ thực hiện những đổi mới này bởi vì họ chắc chắn rằng sản phẩm của họ sẽ mang lại cho họ một lợi thế. Vì vậy, khi Canaan ra mắt với ASIC 5nm đầu tiên của họ, hy vọng sẽ có một sự rung chuyển lớn.

Cạnh tranh với Canaan sẽ không dễ dàng nhưng nếu các công ty này thực sự muốn giữ vị trí trong ngành thì họ sẽ thực hiện điều này. Đây sẽ là một trong những đổi mới quan trọng nhất sẽ xuất hiện và sẽ là chất xúc tác cho nhiều đổi mới sắp tới.

Chừng nào còn có một sự cạnh tranh lớn như vậy trong lĩnh vực ASIC, sẽ luôn có một sự đổi mới ngoài kia có thể xuất hiện và đưa đối thủ xuống một tầm cao. Điều quan trọng là tất cả mọi người phải đi trước đường cong và luôn đứng đầu đường cong để bạn luôn có lợi thế hơn đối thủ.